อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักสำหรับปรับแต่งความสมดุลย์ของเรือใบบังคับวิทยุ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000186
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1837
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1837
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักสำหรับปรับแต่งความสมดุลย์ของเรือใบบังคับวิทยุ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอรรถพล ภู่เพชร
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักสำหรับปรับแต่งความสมดุลย์จะมีตัว ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักสำหรับปรับแต่งความสมดุลย์ของ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ