ถังแก๊สชีวภาพ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000187
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1871
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1871
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ถังแก๊สชีวภาพ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไกรสีห์ ชัยพรหม ,นายวีระกุล เรืองสกุล ,นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
บทสรุปการประดิษฐ์ : ถังแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือนประกอบด้วยถังหมักและถัง ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. ถังแก๊สชีวภาพที่ประกอบด้วยถังหมัก (1) ที่มีลักษ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ