อุปกรณ์แยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สชีวภาพ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000188
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1872
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1872
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์แยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากแก๊สชีวภาพ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไกรสีห์ ชัยพรหม ,นายวีระกุล เรืองสกุล ,นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์แยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊สชีวภาพ ประ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1.อุปกรณ์แยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ประกอบด้วย ถัง ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ