รถเข็นของที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก2ล้อเป็น4ล้อ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000189
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1838
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1838
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถเข็นของที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก2ล้อเป็น4ล้อ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพฑูรย์ ปานเกิด, นายสุรพล วรินทร์เวช, นายสุรกริช เรืองสุกใส, นายสรวิศ โชติรักษา
บทสรุปการประดิษฐ์ : รถเข็นของที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก 2 ล้อเป็ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. รถเข็นของที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานจาก 2 ล้อ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ