ตู้อบที่มีระบบการนำความร้อนเอากลับมาใช้ใหม่
  
เลขที่คำขอ 0401000359
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 65818
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 22824
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ตู้อบที่มีระบบการนำความร้อนเอากลับมาใช้ใหม่
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมชาย แคฝอย ,นายอุปกรณ์ เกษม ,นายจำนง ขันกสิกรรม ,นายชัชวาล รุ่งเรืองบางชัน ,นายสุนทร วราโชค
บทสรุปการประดิษฐ์ : ตู้อบที่มีระบบการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ตามการประด ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. ตู้อบที่มีระบบการนำความร้อนเอากลับมาใ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ