อุปกรณ์เขียนลายแพนเค้ก
  
เลขที่คำขอ 0503000191
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1840
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1840
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เขียนลายแพนเค้ก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเฉลิมศักดิ์ พงษ์กล่าวขำ ,นายณรงค์ ทองเกษม ,นายวิทยา วินาลัย
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์เขียนลายแพนเค้ก จะมีโครงลำตัวที่เป็นโลหะไร้ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1.อุปกรณ์เขียนลายแพนเค้ก ประกอบด้วย โคร ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ