เครื่องช่วยป้อนอาหาร
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000192
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1873
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1873
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องช่วยป้อนอาหาร
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชัชวาล คำเพชรดี ,นายเจริญ บุญใบ ,นายประมวล มณีคุ้ม ,นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องช่วยป้องกันอาหารที่มีกลไกสำหรับจับช้อนตักอา ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องช่วยป้อนอาหาร มีลักษณะประกอบด้วย ส่วนตัว ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ