อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000193
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1874
วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1874
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์
เอกสารถือสิทธิ์ : อุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ที่ประกอบด้วย ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ