หมวกนิรภัย
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503000194
วันที่ขอ : 16 ก.พ. 2548
เลขที่ประกาศ : 1841
วันที่ประกาศ : 3 มิ.ย. 2548
เลขที่สิทธิบัตร : 1841
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : หมวกนิรภัย
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายณพพร พรอินทร์ ,นายมนตร์ชัย ราชกิจ ,นายอภิชาติ บงแก้ว ,นายสำราญชัย สุวรรณชัยรบ ,นายกิตติพงษ์ แก้วสมสิน ,นายอาทิตย์ ต่วนทอง
บทสรุปการประดิษฐ์ : หมวกนิรภัย
เอกสารถือสิทธิ์ : หมวกนิรภัยประกอบด้วยอุปกรณ์ที่สามารถปล่อยและดึงสาย ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ