เครื่องมือบริการดิสก์เบรก
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0503001428
วันที่ขอ : 14 พ.ย. 2548
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2550
เลขที่สิทธิบัตร : 3112
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือบริการดิสก์เบรก
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสมพร แจ้งแสง ,นายสุริยา เผด็จศึก
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องมือบริการดิสก์เบรกมีลักษณะเป็นแท่งโลหะ ที่ม ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องมือบริการดิสก์เบรก มีลักษณะเฉพาะที่ประกอ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ