อุปกรณ์ล็อคล้อรถยนต์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601001378
วันที่ขอ : 28 มี.ค. 2549
เลขที่ประกาศ : 83614
วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2550
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ล็อคล้อรถยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายรุ่งทิวา สมรักษ์, นายกิตติ บัณฑิตเลิศรักษ์, นายทวีเกียรติ เอี่ยมจิตต์
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ล็อคล้อรถยนต์ ตามการประดิษฐ์นี้มีลักษณะประก ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ล็อคล้อรถยนต์ประกอบด้วยแผ่นประกบด้านข้าง ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ