เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004447
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพิบูล ชวนชม ,นายวิเชียร กำทอง
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ