เครื่องป้องกันการลืมถอดปลั๊กเตารีด
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004449
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องป้องกันการลืมถอดปลั๊กเตารีด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายขวัญชัย เนตรแสงศรี ,นายจิรายุทธ แก้วอาสา ,นายสุรชัย จันทรา
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเลย
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ