เครื่องเหลากระบอกข้าวหลาม
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004453
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91638
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเหลากระบอกข้าวหลาม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นางภรภิพัด มูลไชย
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องเหลากระบอกข้าวหลาม มีลักษณะประกอบด้วย ด้ามจ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องเหลากระบอกข้าวหลาม มีลักษณะเฉพาะที่ประกอ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
วิทยาลัยเทคนิคเลย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ