โต๊ะติดผนังพับเก็บได้
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004454
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : โต๊ะติดผนังพับเก็บได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอภิชาต บงแก้ว ,นายณพพร พรอินทร์ ,นายวันชัย บุตรดา
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ