เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดและสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004455
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ :
วันที่ประกาศ :
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดและสิ่งแปลกปลอมใต้ท้องรถ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพีระพันธ์ รัตนมาลี
บทสรุปการประดิษฐ์ : -
เอกสารถือสิทธิ์ : -
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ