เครื่องมือปรับตั้งระยะวาล์วรถยนต์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004456
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91639
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือปรับตั้งระยะวาล์วรถยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธีระพล บุญธรรม, ว่าที่ร้อยโท กังวานไพร เพชรสมบัติ, นายสุรชัย โกมาลย์
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ปรับตั้งวาล์วรถยนต์ ทำจากเหล้กชุบแข็ง มีมุม ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ปรับตั้งระยะห่างวาล์วรถยนต์มีลักษณะเ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ