เรือชูชีพ
  
เลขที่คำขอ 0401000361
วันที่ขอ : 5 ก.พ. 2547
เลขที่ประกาศ : 65820
วันที่ประกาศ : 23 ธ.ค. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 22826
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เรือชูชีพ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพนม แสงแก้ว ,นายวิทยา นิลกำเนิด ,นายกนุสิทธิ์ โพธิ์นา ,นายประสิทธิ์ กามาพร
บทสรุปการประดิษฐ์ : เรือชูชีพนี้มีลักษณะเป็นเรือยาง ที่ลำตัวเรือจะมีช่ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1) เรือชูชีพ ประกอบด้วยลำตัวเรือ ที่มีกล่องเติมลมท ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ