เครื่องมือถอดประกอบวาล์ว
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004460
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91642
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องมือถอดประกอบวาล์ว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธนพงษ์ บุญรัมย์, นายอุกฤษฎ์ จรรยารัตนกุล
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องมือถอดประกอบวาล์วสำหรับใช้ถอดประกอบสปริงวาล ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องมือถอดประกอบวาล์วที่ประกอบด้วย ส่วนหัวกด ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ