อุปกรณ์ปลอกเปลือกผลไม้
  
เลขที่คำขอ 0601004461
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91643
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ปลอกเปลือกผลไม้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเจริญ ทองใบ, นายชัชวาล คำเพชรดี, นายนิติ นาชิต, นายเชิดศักดิ์ พินิจไชย
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์ปลอกเปลือกผลไม้ตามการประดิษฐ์นี้จัดให้มีกลไ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์ปลอกเปลือกผลไม้ประกอบด้วยส่วนใบมีดสองส่ว ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ