เครื่องกวนน้ำที่ได้จากต้นคราม
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004462
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91644
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกวนน้ำที่ได้จากต้นคราม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายปัญญา เชื้อคำจันทร์
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องกวนน้ำที่ได้จากต้นคราม เป็นเครื่องอำนวยความ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องกวนน้ำที่ได้จากต้นคราม มีลักษณะพิเศท ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ