อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นและประสิทธิภาพ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004463
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91645
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องทำความเย็นและประสิทธิภาพ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพรัช นูขุนเทศ
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องท ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ