อุปกรณ์คายเศษสบู่ดำ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004464
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91646
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์คายเศษสบู่ดำ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอำพล วงศ์เฉลียว, นายยุทธการ เคอิตะ สุวรรณบล
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์คายเศษเมล็ดสบู่ดำ มีลักษณะเป็นกระบอกรีด อัด ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์คายเศษสบู่ดำ ประกอบด้วย เครื่องบีบเมล็ดส ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ