ตู้เชื่อมไฟฟ้าที่มีกล่องควบคุมการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ตู้เชื่อมและปรับแรงดันที่หัวเชื่อม
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004465
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91647
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ตู้เชื่อมไฟฟ้าที่มีกล่องควบคุมการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ตู้เชื่อมและปรับแรงดันที่หัวเชื่อม
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายประมวญ มณีคุ้ม, นายชัชวาล คำเพชรดี
บทสรุปการประดิษฐ์ : ตู้เชื่อมไฟฟ้าที่มีกล่องควบคุมการปรับแรงดันไฟและมี ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. ตู้เชื่อมไฟฟ้าที่มีกล่องควบคุมการปรับแรงดันไฟแล ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ