เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพดออกจากแกน
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004466
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91648
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพดออกจากแกน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวิเชียร แก้วมณี, นายศุภชัย อ่ำเอี่ยม, นายเฟื้อ คิดกิ่ง, นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล, นางกาญจนา ทิมภราดร
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพดออกจากแกนมีส่วนประกอบอยู่ 3 ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพดออกจากแกนประกอบด้วย ชุดดึ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ