เครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004467
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91649
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผลิตถ่านอัดแท่ง
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายเฟื้อ คิดกิ่ง, นายวิเชียร แก้วมณี, นายจรูญศักดิ์ แสไพศาล, นายศุภชัย อ่ำเอี่ยม, นางกาญจนา ทิมภราดร
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2 แรงม้ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งมีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยโค ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ