เครื่องคั่วและอบบด
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004468
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91650
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องคั่วและอบบด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอานนท์ แสงเพชร, นายวีรยุทธ สู่เสน, นายสมาน สู่เสน
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องคั่วและอบบดตามการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะประกอบ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1.เครื่องคั่วและอบบด ที่ประกอบด้วยฐานของเครื่องคั่ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ