คลิปต่อสายไฟ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004469
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91651
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : คลิปต่อสายไฟ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายส่งเสริม สายบุตร, นายพิทักษ์ ดวงดี, นายทองพูน
บทสรุปการประดิษฐ์ : คลิปต่อสายไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับต่อสายไฟฟ้า ชน ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1.คลิปต่อสายไฟฟ้า ประกอบด้วยวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าส ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ