อุปกรณ์สำหรับเพิ่มระบบการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004473
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91654
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับเพิ่มระบบการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถจักรยานยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอดุลย์ ผิวผัน, นายสมพร เกตุพุดซา, นายอนุชา ชื่นจิตรชม
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์สำหรับเพิ่มระบบการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงสำหร ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์สำหรับเพิ่มระบบการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงส ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ