รถเก็บ-กวาดขยะ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004474
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91655
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : รถเก็บ-กวาดขยะ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายศักดิ์ชัย เลิศกุศลจิตต์, นายสันทัด จันทฤทธิ์, นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : รถเก็บ-กวาดขยะ มีล้อ 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยน ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. รถเก็บ-กวาดขยะ ประกอบด้วย โครงรถ(2) ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ