ตู้อบแห้งด้วยอินฟราเรด
  
เลขที่คำขอ 0601004476
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91657
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ตู้อบแห้งด้วยอินฟราเรด
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายกริชเพชร ศิลาโชติ
บทสรุปการประดิษฐ์ : โครงสร้างและตัวถังตู้ เหล็กกล้าไร้สนิม มีความแข็งแ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. ตู้อบแห้งด้วยอินฟราเรด ประกอบด้วยตัวโครงตู้โครง ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ