เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004477
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91658
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวุฒิพัฒน์ กัญญะสา
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานเป็นเครื่องปรับอากาศ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. ระบบเครื่องปรับอากาศมีลักษณะที่ประกอบด้วย คอมเพ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ