เครื่องทอมู่ลี่ไม้ไผ่
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004478
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91659
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องทอมู่ลี่ไม้ไผ่
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายยงยุทธ จันทวารา, นายทองสุข วงษ์เล็ก
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องทอมู่ลี่ไม้ไผ่ตามการประดิษฐ์นี้ใช้สำหรับทอม ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องทอมู่ลี่ไม้ไผ่มีลักษณะประกอบด้วย ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ