อุปกรณ์ถ่ายเทน้ำระบบกาลักน้ำ
  
เลขที่คำขอ 0303001266
วันที่ขอ : 26 พ.ย. 2546
เลขที่ประกาศ : 1488
วันที่ประกาศ : 3 ก.ย. 2547
เลขที่สิทธิบัตร : 1488
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์ถ่ายเทน้ำระบบกาลักน้ำ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชัชวาล คำเพชรดี
บทสรุปการประดิษฐ์ :
เอกสารถือสิทธิ์ :
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ