เครื่องดูดฝุ่นสูญญากาศระบบน้ำ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004479
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91660
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องดูดฝุ่นสูญญากาศระบบน้ำ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายธีรเดช ทิมา, นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์, นายยุทธพงษ์ ศรีทอง, นายชูชาติ ทองจันทร์ฮาด, นายวัชระ แก้วพรหม
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องดูดฝุ่นสูญญากาศระบบน้ำ จะมีส่วนประกอบจำนวน ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องดูดฝุ่นสูญญากาศระบบน้ำ ประกอบด้วย - ถ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ