เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 7 วัน
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004481
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91662
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมล่วงหน้า 7 วัน
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชนินทร์ พบลาภ, นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ, นายวันชัย พิมพ์นันท์, นายสุวรรณ บุญทศ
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแบบตั้งโปรแกรมล ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติแบบตั้งโปรแก ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ