อุปกรณ์แยกไข่แดงไข่ขาว
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004483
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91663
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์แยกไข่แดงไข่ขาว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายวันชัย บุตรดา, นายณพพร พรอินทร์
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์แยกไข่แดงไข่ขาวที่ประกอบด้วย รางบน รางล่าง ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1.อุปกรณ์แยกไข่แดงและไข่ขาว ประกอบด้วย รางบน (1) แ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ