เครื่องปั่น
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004516
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91664
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องปั่น
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายประเสริฐ วิสาคาม, นายเกษม มชะศรี
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องปั่นอาหารตามการประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นรูปทร ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องปั่น ที่ประกอบด้วยส่วนฐาน(1) โดยด้านบนจะ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ