อุปกรณ์เก็บเศษโลหะ
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004517
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91665
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : อุปกรณ์เก็บเศษโลหะ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสัญญา ปาลศรี
บทสรุปการประดิษฐ์ : อุปกรณ์เก็บเศษโลหะ ได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา เพ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. อุปกรณ์เก็บเศษโลหะ ประกอบด้วย ฐานรูปสี่เหลี่ยม( ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ