เครื่องตรวจสอบขดลวดไฟสูงในโทรทัศน์สี
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004518
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91666
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องตรวจสอบขดลวดไฟสูงในโทรทัศน์สี
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายทธิวงค์ สุทธิบาก
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องตรวจสอบขดลวดไฟสูงในเครื่องรับโทรทัศน์สี เป็ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องตรวจสอบขดลวดไฟสูงในเครื่องรับโทรทัศน์ ปร ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ