หน้ากากเชื่อมไฟฟ้าที่มีชุดกรองอากาศประกอบอยู่
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004519
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91667
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : หน้ากากเชื่อมไฟฟ้าที่มีชุดกรองอากาศประกอบอยู่
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายคณาธิป ทะจันทร์, นายวิทยา เขียวสวัสดิ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : หน้ากากเชื่อมไฟฟ้ามีชุดกรองอากาศประกอบอยู่ ประกอบด ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. หน้ากากเชื่อมไฟฟ้ามีชุดกรองอากาศประกอบอยู่ ที่ป ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ