พัดลมแบบพับเก็บได้
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004520
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91668
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : พัดลมแบบพับเก็บได้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอานุภาพ พุฒหมื่น, นายเสน่ห์ แก้วเทพ
บทสรุปการประดิษฐ์ : ตามการประดิษฐ์นี้ได้จัดให้มีพัดลมแบบพับเก็บได้ สาม ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. พัดลมแบบพับเก็บประกอบด้วย ฐานเหล็ก (1) มีลักษณะ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ