พัดลมที่หมุนได้รอบตัว
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004521
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91669
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : พัดลมที่หมุนได้รอบตัว
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล ,นายภควัตร วรค์ยังประเสริฐ
บทสรุปการประดิษฐ์ : ตามการประดิษฐ์นี้ได้จัดให้มีใบพัดที่หมุนได้รอบตัวแ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. พัดลมที่หมุนได้รอบตัว ประกอบด้วย ตัวฐาน(1) มีสถ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพปัว
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียงราย
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ