เครื่องขจัดกลิ่นรองเท้า
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004523
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91671
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขจัดกลิ่นรองเท้า
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายทิชาพงษ์ พวงรัตน์, นายสุนทร ใครวงษ์, นายไพฑูรย์ บุญมั่ง, นางกฤษณา เฮ็งฉุน
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องขจัดกลิ่นรองเท้าประกอบไปด้วยส่วนที่วางรองเท ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องขจัดกลิ่นรองเท้าประกอบด้วยโครงสร้างเครื่ ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพปัว
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ