เครื่องตรวจสอบออกซิเจนและระบบน้ำหมุนเวียนในบ่ออนุบาลปลา
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004524
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91672
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องตรวจสอบออกซิเจนและระบบน้ำหมุนเวียนในบ่ออนุบาลปลา
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชาญ จับฟั่น
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องตรวจสอบออกซิเจนและระบบน้ำหมุนเวียนในบ่ออนุบ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1.เครื่องตรวจสอบออกซิเจนและระบบน้ำหมุนเวียนในบ่ออน ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยารพัดช่างภูเก็ต
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ