เครื่องเป่ากรองอากาศรถยนต์
  
เลขที่คำขอ 0601004525
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 91673
วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องเป่ากรองอากาศรถยนต์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายสุนทร ใครวงษ์, นายทิชาพงษ์ พวงรัตน์
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องเป่ากรองอากาศรถยนต์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องเป่ากรองอากาศรถยนต์ ประกอบด้วยฐานเคร ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ