เครื่องอบช้อน-ตะเกียบ
  
เลขที่คำขอ 0601004527
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92103
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องอบช้อน-ตะเกียบ
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายไพฑูรย์ บุญมั่ง, นายไพโรจน์ สุขนิคม, นายประชุม เพ็ชรรัตน์, นายกฤษณา เฮ็งฉุน
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องอบช้อน - ตะเกียบนี้ใช้หลักการของความร้อนเข้ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องอบช้อน - ตะเกียบ ประกอบด้วยโครงสร้าง ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ