เครื่องบดพริกป่น
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004529
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92273
วันที่ประกาศ : 14 พ.ย. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องบดพริกป่น
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายอุบล คชวงษ์, นายสมศักดิ์ คำสนิท
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องบดพริกป่นนี้ เป็นการออกแบบที่มีระบบ 2 ขั้นต ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องบดพริกป่น มีลักษณะเฉพาะประกอบด้วยโครงฐาน ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ