ระบบช่วยซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์และจอมอนิเตอร์
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004530
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 98192
วันที่ประกาศ : 10 ก.ย. 2552
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : ระบบช่วยซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์และจอมอนิเตอร์
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชาญ จับฟั่น
บทสรุปการประดิษฐ์ : ระบบช่วยซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์และจอมอนิเตอร์ ประกอ ...
เอกสารถือสิทธิ์ : ระบบช่วยซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์และจอมอนิเตอร์ มีลัก ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยารพัดช่างปราจีนบุรี
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ