เครื่องขัดผิวหน่อไม้
ชื่อเดิม :
  
เลขที่คำขอ 0601004531
วันที่ขอ : 14 ก.ย. 2549
เลขที่ประกาศ : 92104
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2551
เลขที่สิทธิบัตร : -
ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : เครื่องขัดผิวหน่อไม้
ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ : นายชาคริต สุริยะฉาย, นายอมรเทพ อ่อนศรี, นายสมเกียรติ แม้นพยัคฆ์
บทสรุปการประดิษฐ์ : เครื่องขัดผิวหน่อไม้ ตามการประดิษฐ์นี้สร้างเพื่อแก ...
เอกสารถือสิทธิ์ : 1. เครื่องขัดผิวหน่อไม้ ประกอบด้วยโครงเครื่อง (1) ...
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
 
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
Bureau of Vocational Education Research and Development
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ